Vítáme Vás na stránkách advokátní kanceláře.

Ke klientům preferujeme osobní přístup a vždy individuální řešení daných problémů. Při své práci klademe velký důraz na profesní etiku a na budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a respektu.


Právní pomoc poskytujeme v širokém spektru právního řádu, následující soupis je čistě orientační, a proto budeme rádi, využijete-li našich služeb.

Naše právní služby:

Trestní právo

Občanské právo

Rodinné právo

Pohledávky

Advokátní úschova

A z dalších

Tým

Mgr. Zdeněk Turek photo

Mgr. Zdeněk Turek

turek@turekadvokat.cz

Ceník

Odměna za poskytnuté služby je obecně stanovena na základě vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Nebo dle individuální dohody s klientem (smluvní odměna) jako fixní částku za vyřízení konkrétní záležitosti či za jeden úkon právní služby, hodinovou sazbu a jiné.

Vždy se snažíme vyjít vstříc možnostem klienta a stanovit takovou výši ceny, která je přijatelná pro obě strany.

 

Kontakt

Telefon:
E-mail:
Adresa: Slovanská 338/66, 326 00
Plzeň
IČ: 71332154
Ev. číslo: 10773